Materiály pre umelcov

Šeps a šepsovanie, Napínacie lišty, Damara, Včelí vosk, Hrnčiarska hlina, Šelak, Kolofónia (Kalafúna), Hodváb/výrobky z hodvábu, Linoleum, Laky, Lepidlá, Medené pásky, Papiere, Bloky, Skicáre, Drevené dekorácie, Plavená krieda, FIMO a príslušenstvo, Modelovacie hmoty,

Pomôcky a náradie

  • Rydlá
  • Kliešte
  • Prenášanie umeleckých potrieb
  • Rysovacie dosky
  • Valčeky
  • Modelovacie tvorítka
  • Špachtle

materiály pre umelcov

  Facebook logo